Nieuwsbrief december 2018

Lees de webversie van de nieuwsbrief of lees hieronder alle teksten.

 

 

Hier treft u de volledige teksten van de nieuwsbrief van december 2018:

Over deze Nieuwsbrief
De laatste nieuwsbrief van 2018. Met o.a. kerstzingen, een kijkje in de keuken van de dirigent en vooruitblik op 2019.

Kerstoptredens
“Christmas caroling” is niet alleen een oude Britse traditie; ook in andere delen van Europa kent men dit gebruik. Groepjes mensen trekken door de straten van hun dorp of stad, en zingen daarbij kerstliederen. Het idee is, dat hiermee de geest van Kerst door de gemeenschap wordt verspreid. De traditie is ook wel bekend als wassailing – een oude Noorse term. De oorsprong van het gebruik schijnt in het Germaanse Joelfeest te liggen.
Enkele jaren geleden zijn groepjes leden van het Leiderdorps Kamerkoor begonnen om in december Kerstliederen op straat en in winkelcentra te zingen en daarmee wat geld te verdienen voor andere projecten. Zowel het publiek als onszelf beviel dat zó goed, dat het inmiddels een vast programmapunt voor veel koorleden is geworden.
In afwijking van de Germaanse en Keltische traditie lópen we overigens niet tijdens het zingen, daarvoor zijn de straten te vol en is het repertoire toch wat te gecompliceerd. De meeste liederen die we ten gehore brengen zijn immers vierstemmig.
De factor “herkenning” is bij het kerstzingen enorm belangrijk. Van instuderen is nauwelijks sprake, omdat het gaat om repertoire dat elke zanger ooit weleens eerder heeft leren kennen. En hoewel (of misschien juist doordat) het vooral om Engels repertoire gaat, herkent ook het toevallig voorbijkomende publiek de liedjes onmiddellijk. Kerstrepertoire roept bij de meeste mensen warme herinneringen op en het publiek reageert dankbaar. En zo raken de deelnemende koorleden in elk geval zélf ook al helemaal in de kerstsfeer.

De data waarop leden van het Leiderdorps Kamerkoor kerstliederen in Leiden en Den Haag ten gehore brengen zijn:

 • Zaterdag 15 december (Leiden OPEN Winkelweekend)
  • 13.30-14.00 uur Kerstmarkt – podium
  • 14.30-15.00 uur Pieterskerkplein (in de ‘muziektent’)
  • 15.30-16.00 uur Pieterskerkplein (in de ‘muziektent’)
 • Zondag 16 december (Leiden OPEN Winkelweekend)
  • 13.30-14.00 uur Hudson’s Bay
  • 14.30-15.00 uur Pieterskerkplein (in de ‘muziektent’)
 • Zaterdag 22 december (Leiden, OPEN Winkelweekend)
  • 15.00-15.30 uur Kerstmarkt
  • 16.00-16.30 uur Hudson’s Bay
 • Zondag 23 december (oude) Passage Den Haag,
  in de buurt van de grote kerstboom
  • 14:00 – 15:00 uur

Volgend concert
Het Leiderdorps Kamerkoor laat zich in het concert Aurora Borealis inspireren door het licht en wil, net zoals de variatie van kleuren in het Noorderlicht, een rijke kleurschakering aanbrengen in de uit te voeren muziek. Met werken van o.a. Mantyjärvi, Gjeilo, Grieg, Stenhammer en Elgar.
17 maart 2019: zet het vast in uw agenda.

Een kijkje in de 'keuken' van onze dirigent
Voor Arnaud van Gelder als dirigent van het Leiderdorps Kamerkoor is een concert als Litanie & Lamentatie altijd de kers op de taart van het werken met dit koor, maar vlak daarna krijgt hij weer te maken met de “harde” realiteit van het logistieke gedeelte van de dirigenten-functie: het maken van het repetitierooster voor het nieuwe project, het indelen van de stemgroepen, etc. etc. 

Het repetitierooster
Eind november hebben we met het LKK weer een erg mooi concert gegeven in de Hartebrugkerk in Leiden. Prachtige muzikale kleuren kwamen tevoorschijn in de werken van Poulenc. En in Richafort’s requiem In memoriam Josquin Desprez klonken de twee canon-koren die in de koepel boven het altaar opgesteld stonden als engelenkoren boven de vierstemmige polyfonie die vanaf het altaar zelf gezongen werden. Na de pauze zongen we Duruflé’s requiem i.s.m. organist Rijk Jansen en mezzosopraan Esther Kuiper. Ik heb daarbij genoten van prachtige ingetogen lijnen, het krachtige Dies Irae, een hemels Pie Jesu en de fantastische harmonieën in het In Paradisum.
Voor mij als dirigent van het LKK is zo’n concert altijd de kers op de taart van het werken met dit koor, maar vlak daarna krijg ik weer te maken met de “harde” realiteit van het logistieke gedeelte van deze functie: het maken van het repetitierooster voor het nieuwe project, het indelen van de stemgroepen, etc. etc.
Zodra een project er (bijna) op zit komt het bestuur vaak weer bij me aankloppen met het verzoek om spoedig met een nieuw schema te komen, want dan kunnen de zangers zich alvast weer voorbereiden voor de eerste repetitie. Een schema maken is lang niet altijd even eenvoudig en betekent allereerst een overzicht maken van de repetitiemomenten (avonden/dagen/weekenden). Daarnaast betekent het ook een inschatting maken van de moeilijkheidsgraad van het volledige repertoire en de individuele stukken daarbinnen. Immers, de moeilijkere werken zullen meer tijd nodig hebben dan de makkelijkere, terwijl die laatste toch ook voldoende aandacht moeten krijgen om muzikaal goed afgewerkt te worden. Bovendien is het ook niet de bedoeling dat het koor zich staat te vervelen omdat we te lang werken aan te makkelijke stukken.
Tot slot komt daar nog een derde factor bij: de capaciteiten van het koor. Dit moet je ieder project weer opnieuw inschatten, want het koor maakt als geheel een bepaalde ontwikkeling door. Ook zijn personele wijzigingen van invloed op de kwaliteit van het koor als geheel of op een stemgroep in het bijzonder. Het liefst zie je als dirigent op de eerste repetitie een koor dat het repertoire volledig kent en direct prachtig met elkaar mengt, zodat je meteen muzikaal aan de slag gaat. Echter, de praktijk leert dat dit vrijwel nergens het geval is, ook niet bij het LKK, terwijl dit koor wel heel goed in staat is om ook een programma met veel lastige werken tot een prachtig muzikaal geheel te maken. 
Een schema waarin we beginnen met het neerzetten van de juiste noten op het juiste moment, door de moeilijkere frases los te repeteren en waarin we vervolgens meer en meer toewerken naar het muzikaal doorzingen van de stukken, werkt daarom mijns inziens het beste om tot een mooi resultaat te komen. Vaak reflecteer ik voor mezelf gedurende een repetitieperiode of we nog op schema liggen voor het beoogde resultaat op het concert en pas ik het schema aan waar nodig. 
Vooralsnog ben ik nu even klaar, want het schema is net weer gemaakt en ligt weer in de mailbox van de zangers.

Het Leiderdorps Kamerkoor gaat op reis
In 2019 onderneemt het Leiderdorps Kamerkoor een bijzondere 'reis' door deel te nemen aan de Voyage to Creation, een oratorium voor koor, orkest en bariton.
In december 2019 voert het Toonkunstorkest Leiden bijzonder project uit: de wereldpremière van het oratorium ‘Voyage to creation’. Dit oratorium is gecomponeerd door de dirigent van het Toonkunstorkest Leiden (en dus ook componist) Jeppe Moulijn. Hij verbindt in het stuk twee verschillende wereldbeelden met elkaar door teksten uit de bijbel te combineren met teksten van Darwin. Het Toonkunstorkest Leiden voert het stuk uit samen met het kamerkoor van Collegium Musicum, het Leids Project Koor, het Leiderdorps Kamerkoor en het Leiden Englisch Choir. 

Sponsors
De laatste jaren zijn wij bij grote concerten gesteund door sponsors: Nico Soek van Arum Uitvaartzorg en Juwelier de Jonge. Beide zijn ondernemers in Leiderdorp. Wij zijn hier ontzettend blij mee. Wij hebben sponsors nodig om ons meer dan 40 jaar bestaande koor in stand te houden en ook in de toekomst interessante, hoogwaardige uitvoeringen te kunnen blijven geven.
Meer sponsors zijn dan ook van harte welkom. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.