Repetities

Het Leiderdorps Kamerkoor repeteert wekelijks op maandagavond van 20.00 – 22.15 uur.
Het repetitietempo ligt hoog. Van de leden wordt verwacht dat zij de noten kennen tijdens de repetities, zodat in een vroeg stadium aan afwerking kan worden begonnen. Behalve een ruime ervaring in koorzang hebben de meeste leden individueel zangles. Waar nodig of wenselijk doet de dirigent een beroep op de individuele kwaliteiten van de koorleden.

Heb je interesse in zingen in het Leiderdorps Kamerkoor en wil je een keer en repetitie bijwonen? Dat kan altijd.
Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op via e-mail: info@leiderdorpskamerkoor.nl.

Voor het bijwonen van repetities geldt ook nu: blijf jezelf testen op corona en als je klachten hebt, blijf je thuis.

Locatie repetities

KBS De Schakel
Van Alphenplein 6
2353 BX Leiderdorp

De ingang van de school is te bereiken aan de zuidoostelijke zijde via het hek van het schoolplein aan de Coornhertdreef. De voordeur is gesloten als de repetities zijn gestart. Ben je wat later, bel dan aan bij de voordeur.