Repetities

Het Leiderdorps Kamerkoor repeteert wekelijks op maandagavond van 20.00 - 22.30 uur.
Zolang de coronamaatregelen vragen om 1,5 meter afstand, wijkt het koor uit naar de Dorpskerk in Zoeterwoude.
Het repetitietempo ligt hoog. Van de leden wordt verwacht dat zij de noten kennen tijdens de repetities, zodat in een vroeg stadium aan afwerking kan worden begonnen. Behalve een ruime ervaring in koorzang hebben de meeste leden individueel zangles. Waar nodig of wenselijk doet de dirigent een beroep op de individuele kwaliteiten van de koorleden.

Heb je interesse in zingen in het Leiderdorps Kamerkoor en wil je een keer en repetitie bijwonen? Dat kan altijd.
Neem voor het maken van een afspraak contact met ons op via e-mail: info@leiderdorpskamerkoor.nl.

Locatie repetities:
KBS De Schakel zal gedurende de Coronacrisis niet worden gebruikt.
Vanaf 17 augustus 2020 vervolgen wij de repetities (volgens de richtlijnen van de overheid en RIVM) in de Dorpskerk te Zoeterwoude.